جستجوی پیشرفته
شما می توانید به راحتی ملک مورد نظر خود را جستجو کنید.
آخرین املاک
ما بهترین ملک را با مناسب ترین قیمت به شما معرفی می کنیم.

یلیسمنمبیس یسبسینبی سیبنیتسبیس بسیبیسب سیمبمسیب سیبنیستنب یسببیسب سیبیسبیس سیبیسسیب بیسبی یببیبیب بیبیبی بیبیبیب بیبیبیب بیبیبیبی ییبیبیبی یبیب یب بیبیبیب بیبیببی بیبیببی بیبی

زمین: 3,200 متر
بنا: 2,500 متر
خواب: سه
موقعیت: کوهپایه
قیمت 5,000,000,000 تومان / متری 1.500
زمین: 2,000 متر
موقعیت: ساحلی
50,000,000,000 تومان

4234

زمین: 4,432 متر
بنا: 4,323 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
32424 400,000,000,000 تومان / 32

سیلیسطلبیسبسی

زمین: 2,000 متر
بنا: 1,500 متر
خواب: سه
موقعیت: روستایی
طبطزل 35,000,000,000 تومان / یبیسبسی

43243243333333333333333

زمین: 15,000 متر
بنا: 3,200 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
324 400,000,000,000 تومان / 4

43243یسثبیس

زمین: 7,000 متر
بنا: 2,500 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
32432 360,000,000,000 تومان / 4432
زمین: 4,000 متر
بنا: 2,400 متر
خواب: سه
موقعیت: ساحلی
5,000,000,000,000 تومان

سلسلیسبیسبس

زمین: 1,500 متر
بنا: 600 متر
خواب: دو
موقعیت: جنگلی
2,500,000,000 تومان

زابلالل

زمین: 2,232 متر
بنا: 560 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
2,323,565,656 تومان

یک ویلای زیبا و شیک که اسخر و … دارد

زمین: 2,700 متر
بنا: 1,000 متر
خواب: سه
موقعیت: ساحلی
3,000,000,000 تومان

تس تس تس تستستست تستستتس  تستستست یسمبمیسبنمیس بسبسینس یشسیشسی یشسیسشی زییسی یسبیبی لبیلبیل بیلبیلبی بلبیلبی بیلبل لببیللی یلبلی

زمین: 2,522 متر
بنا: 2,500 متر
خواب: چهار
موقعیت: روستایی
50,000,000,000 تومان

طزرطزرطزرطز ؤطزرطزرطز طرطزرزطرز

زمین: 2,400 متر
بنا: 820 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
250,000,000 تومان

سیبسیسسیسی ِسشیخسشنیخسنشخیشس یسخخنیخسشنیخنشسخ سیمسمیحسمیحسمحی یمسشحیمحشسیمحشسیم

زمین: 2,000 متر
بنا: 800 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
2,600,000,000 تومان

رزطرزرطزرطزرزطر لتتلبایبلبیلبیلیبلی

زمین: 1,600 متر
بنا: 600 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
260,000,000 تومان

زطر طزرطزرزرطزر

زمین: 4,500 متر
بنا: 2,500 متر
خواب: چهار
موقعیت: شهری
2,500,000,000 تومان
پیمانکاری
ساخت و اجرای ملک خود را به ما بسپارید.

طراحی ویلای مدرن

طراحی ویلای کلاسیک

طراحی داخلی

محوطه سازی ویلا

پیمانکاری و ساخت ویلا

نمونه کارها
نمونه کار ها معرف ما می باشند.
اجرای ویلای مدرن

اجرای ویلای مدرن

اجرای طراحی کلاسیک

اجرای طراحی کلاسیک

اجرای ویلای استخر دار

اجرای ویلای استخر دار

پیمانکاری و ساخت ویلا

پیمانکاری و ساخت ویلا

درباره ما

هدف از سامانه تحت وب، ارائه خدمات مشاوره ای و رزرو ویلا و آپارتمان و هتل در شهرهای شمالی می باشد.
با این سامانه در هر کجای ایران و جهان فقط با چند کلیک، میتوان ویلاهای لوکس ومعمولی و آپارتمان و هتل های اقامتی در شمال را رزرو کرد.

تماس با ما
  • آدرس دفتر:مازندران – نوشهر – کیلومتر 15 جاده رویان – چلندر – جنب هتل آپارتمان ستاره شب
  • شماره دفتر:01152525255
  • شماره همراه:09110000000

مقایسه