جستجوی پیشرفته

زمین: 2,000 متر
موقعیت: ساحلی
43243243
32424 400,000,000,000 تومان / 32

فروش

4234

زمین: 4,432 متر
بنا: 4,323 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
اذبیللبسیبیسبسی
طبطزل 35,000,000,000 تومان / یبیسبسی

فروش

سیلیسطلبیسبسی

زمین: 2,000 متر
بنا: 1,500 متر
خواب: سه
موقعیت: روستایی
432423423بثصسی
32432 360,000,000,000 تومان / 4432

فروش

43243یسثبیس

زمین: 7,000 متر
بنا: 2,500 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

یک ویلای زیبا و شیک که اسخر و … دارد

زمین: 2,700 متر
بنا: 1,000 متر
خواب: سه
موقعیت: ساحلی

تس تس تس تستستست تستستتس  تستستست یسمبمیسبنمیس بسبسینس یشسیشسی یشسیسشی زییسی یسبیبی لبیلبیل بیلبیلبی بلبیلبی بیلبل لببیللی یلبلی

زمین: 2,522 متر
بنا: 2,500 متر
خواب: چهار
موقعیت: روستایی

سیبسیسسیسی ِسشیخسشنیخسنشخیشس یسخخنیخسشنیخنشسخ سیمسمیحسمیحسمحی یمسشحیمحشسیمحشسیم

زمین: 2,000 متر
بنا: 800 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

رزطرزرطزرطزرزطر لتتلبایبلبیلبیلیبلی

زمین: 1,600 متر
بنا: 600 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
درباره ما

هدف از سامانه تحت وب، ارائه خدمات مشاوره ای و رزرو ویلا و آپارتمان و هتل در شهرهای شمالی می باشد.
با این سامانه در هر کجای ایران و جهان فقط با چند کلیک، میتوان ویلاهای لوکس ومعمولی و آپارتمان و هتل های اقامتی در شمال را رزرو کرد.

تماس با ما
  • آدرس دفتر:مازندران – نوشهر – کیلومتر 15 جاده رویان – چلندر – جنب هتل آپارتمان ستاره شب
  • شماره دفتر:01152525255
  • شماره همراه:09110000000

مقایسه